Cvičenie multidisciplinárneho charakteru

Dňa 12.10.2023 sa uskutočnilo cvičenie multidisciplinárneho charakteru, do ktorého boli zapojení zdravotníci z detenčného ústavu Hronovce, príslušníci ZVJS a záchranári zo spoločnosti Za-med s.r.o. Cvičenie bolo zamerané na skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu u osôb umiestnených v detencií v Detenčnom ústave Hronovce. Počas cvičenia sme získali nové vedomosti pri poskytovaní neodkladnej starostlivosti, čo sa stalo námetom aj pre udržiavanie spolupráce a plánovanie ďalších cvičení pre nových aj aktuálnych zdravotníckych zamestnancov.

Zoznam aktualít

 

 

 

Adresa zariadenia

Detenčný ústav Hronovce
Športová 1/B
935 61 Hronovce
Slovenská republika

Rýchle kontakty

+421 36 6357401

48°00'15.5"N 18°39'26.2"E

+421 36 6357401