Verejné obstarávanie

Detenčný ústav Hronovce je zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný postupovať podľa tohto zákona.

Profil obstarávateľa

Názov: Detenčný ústav Hronovce
IČO: 54339448
Obec: Hronovce
Ulica: Športová 1/B
PSČ: 93561

Profil obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: Detenčný ústav Hronovce

 

 

Adresa zariadenia

Detenčný ústav Hronovce
Športová 1/B
935 61 Hronovce
Slovenská republika

Rýchle kontakty

+421 36 6357401

48°00'15.5"N 18°39'26.2"E

+421 36 6357401