Identifikačné údaje

Názov: Detenčný ústav Hronovce
Forma hospodárenia: Štátna rozpočtová organizácia
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Vido, MPH , štatutár ústavu
Zriaďovateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 54339448
DIČ: 2121649035
Dátum zriadenia: 01.01.2022

 

Názov dokumentu Veľkosť  
Zriaďovacia listina S25969-2021-SSMŠZPFKPO-1 1 MB pdf

 

 

Adresa zariadenia

Detenčný ústav Hronovce
Športová 1/B
935 61 Hronovce
Slovenská republika

Rýchle kontakty

+421 36 6357401

48°00'15.5"N 18°39'26.2"E

+421 36 6357401