Kurz efektívnej komunikácie

V dňoch  21 a 22.3.2024  sa naši zamestnanci  zúčastnili   ,, Kurzu  efektívnej  komunikácie ,,. Veríme, že  základom dobrých  vzťahov na pracovisku  je  aj neustále   zlepšovanie  komunikácie.  Preto  sa snažíme aj z tohoto  dôvodu  rozvíjať  túto oblasť.  Myslíme si , že účinná  komunikácia  je  jedným z nástrojov na zlepšenie  tímovej práce.

Touto cestou sa chceme  ešte raz  poďakovať dekanke PF UMB v Banskej Bystrici  pani doc. PaeDr. Lenke Rovňanovej PhD.  za vysoko profesionálne  vedenie  kurzu.

Zoznam aktualít

 

 

 

Adresa zariadenia

Detenčný ústav Hronovce
Športová 1/B
935 61 Hronovce
Slovenská republika

Rýchle kontakty

+421 36 6357401

48°00'15.5"N 18°39'26.2"E

+421 36 6357401